W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 12.01.2012
GWARA rzecz. ż
Słowniki:
SXVI, L (XVII, XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn, T nie notują
Formy: lp M. gwara; D. gwary
Znaczenia:
1. »język, mowa, może także uwarunkowana regionalnie«: Szoruj się stąd daleko, nic tobie tu, stary: Gospodę zapiszano, lec ty [nie] mej gwary. DialDzieńOkoń 119.
2. »gadanie, mówienie«: Na sejmikach pełno pyska, Pełno huku i gwary, A tymczasem kupiec zyska, Chciwy na te towary. Bo niezgodą i niesforą targ się takim naprawia. Co rzecz kupić chcą tak sporą Ciężkim prawem bezprawia. MałpaCzłow 195.
3. »człowiek wielomówny, gaduła«: Za czym też i ja miałem list od podkanclerzego z Warszawy z tym wyrażeniem, aby ktokolwiek, byle non verbosus, alias gwara, nie ex linqua venalis, był posłem. MatDiar I, 307.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM