W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 25.11.2019
BACHMISTRZOWSKI przym.
Słowniki:
SXVI (supl.), L (XVIII), SWil, SW notują
SStp, Kn, T, SJP nie notują
Formy: lp M. m bachmistrzowski; N. m bachmistrzowskim
Znaczenia:
»związany z → bachmistrzem«: Szkody przez urzędników różnych, które by mogły być Przez urząd bachmistrzowski Kiedy sam nie dojrzy, cieśle robót powinnych nie odprawują. InsGór 1650 49. Siła na tym Rzpltey należy żeby Zupy Bocheńska y Wielicka iako w naylepszym zostawały porządku [...], dla czego tak dla rewizyi pomienionych Zup, iako y dlatego aby się Stanowi Szlacheckiemu w wydawaniu soli [...] wygoda działa [...] naznaczamy Kommissarzow z senatu [...] Ichmciow [...] ktorzy [...] także y z Urzędem Bachmistrzowskim Wielickim do Zup w dolne Szyby spuścić się, y funkcyą tę iako nayprędzey y nayporządniey odprawić będą powinni. VolLeg V 844.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: bachmistrz żup wielickich: DO JEGOMOŚCI PANA WŁADYSŁAWA MorsztynA, STAROSTY KOWALSKIEGO, BACHMISTRZA ŻUP WIELICKICH PotPoczKuk III 400.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK