W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2020
GWAŁCENIE rzecz. n
Warianty fonetyczne: GWAŁCENIE, GWAŁCZENIE
Słowniki:
T (gwałcenie), L (gwałcenie; bez cyt.), SWil (gwałcenie), SW (gwałcenie), SJP (gwałcenie) notują
SStp, SXVI, Kn nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1606
Formy: lp M. gwałcenie // gwałczenie; D. gwałcenia; N. gwałceniem
Znaczenia:
»naruszenie norm prawnych lub moralnych, użycie przemocy; w odniesieniu do kobiety: zmuszenie siłą do odbycia stosunku seksualnego«: [...] takie cnoty ludziom nie podobają się, którzy gwałcenia praw i swobód z cnoty wrodzonej cierpieć nie mogą. JazStadListyCz II 181. Ato czynią szátáni dla trzech przyczyn. Pierwsza/ żeby czárownicy nie tylko odstępstwem od wiáry świętey: ále też y świętokradźtwem álbo gwałceniem świątobliwych czásow. Páná Boga ciężey obráżáli/ á zátym ná duszách swych/ cięższe potępienie odnosili. SpInZąbMłot 73. Gwalczenie Violatio. SłowPolŁac 18. Violatio Gwalczenie. SłowPolŁac 142. Rożnica miedzy gwałceniem, dyspensowaniem, rezolwowaniem albo obiaśnieniem y abrogowaniem Prawa. KonSRoz D. VIOL et mieux VIOLEMENT [...] GWAŁCENIE Pánny wstydu gwałtem odebranie gwałt. DanKolaDyk II, 585. Gwałcenie. Gewaltübung, Schändung. violation, violement infraction. T III 437. Gwałcenie/ Violatio [...] Gewaltigung/ Verderbung/ Schwächung. DasHünDict Uu iijv.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM