W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 28.01.2016
LAWENDA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: LAWENDA, LAWANDA, LEWANDA
Słowniki:
SStp (lawenda), SXVI (lawenda, lawanda), Kn (lawendapod: kocenki), T (lawendapod: kocenki), L (lawenda, lawanda, lewanda; XVII-XVIII), SWil (kawenda), SW (lawenda, lawanda, lewanda, lewenda), SJP (lawenda) notują
Formy: lp M. lawenda // lawanda // lewanda; D. lewandy; B. lawendę; Ms. lawendzie
Znaczenia:
bot. »aromatyczna roślina ozdobna«: Drugi błąd/ co się też tu o kłosie te[g]o Nárdusá wspomina/ rozumieć mamy nie kłos ktoryby wierzche[m] z nie[g]o wyrastáć miał/ iáko bywa ná Szpikánárdzie nászey ogrodney/ álbo ná láwendzie/ ále rádniey korzeń iego/ ktory ma ná kształt kłosá/ z ktorego liście kosmáte y z łączem swym pochodzi/ á od niego spodkiem korzonki włoskowáte gęsto. Co znáczniey báczyć możemy w Celtyckim Nárdusie. SyrZiel 33. Mylą sie ci/ ktorzy spuściwszy sie ná lekkomyślny rozum swoy/ biorą zá Szpikę Celtycką Szpikánárdę ogrodną/ álbo Láwende. SyrZiel 36. LAwendá Podobna iest Spikánárdzie [...] máiąc kwiateczki bládo błękitne. SyrZiel 41. Kocenki arábskie/ láwenda szyszkowa. Stoechas [...]. Lauendulae similis est [...]. Kn 286. Toż pachnąca lewándá/ Tulipan/ Fiiołki/ Wrożnobárwę upstrzywszy Kolory wierzchołki. KochProżnLir 9. Około tego dworu ogród in parte warzywem zasiany, agrestu jest w nim trocha posadzonego i lewandy. InwKal I I, 683. Nie ujŹrzysz tam [w ogrodzie] kuniczu, jaskru ani kminu; Co rodzą, pisorymów ogłoszone bandy, Hesperyjskie ogrody: cyprysy, lewandy. PotSielKuk I 110. W rzeczách ostry smák máiących nie lęże się robak, iáko w chmielu, piołuniu, rozmárynie, láwendzie, y innych ktore dla molow między suknie kłádą. TylkRoz 160. kocenki arabskie, lawenda szyszkowa. (stoechas) Stochas-Kraut. plante odoriferante semblable à l'hisope. T III 577.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MBM