W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2019
POLITYK rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1619
Formy: lp M. polityk; ~ lm M. uż. osob. politykowie; politycy; D. polityków
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiNiewiem też iesliże ten Szkorpion nie znáczy nam Politykow wieku nászego/ ktorych sie nád miárę naśiał ow krolestwie tym/ że práwie gdźie poyźrzysz Niedźiwadek. NajmProg D2. Sprosniey błądzą Politykowie nászy/ ktorzy lub pozwalaią iż práwem Chrystusowym wszeteczeństwo iest zákazáne; przą iednák tego/ áby práwem Moyzeszowym było. BirkNiedz 27. Nie mogł się na decyzyą rezolwować Arcyksiążę Polityków. PisMów II 397. Dobry Polityk nie ma walczyć z fortuną, ále żagle swoie spuścić, i stánąć do czásu, żeby mogł potym [...] poteyże wodzie beśpiecznie pływáć, ktora się przedtym burzliwie náwáłnościami podnosiła. PisMów II 91-92. Ieden Ciekawy polityk dał taką radę aby ich [bandytów] głowy potaxowac, zeby kto bandytową głowę przyniesie brał pewną zapłatę, nawet otrobiono [!] ze iezeliby bandyt Bandyta zabił y głowę przyniosł, aby zapłatę wzion y był wolny od wszytkich Swoich Wystepkow ktore mu zupełnie darowano. HistŚwież 205. Pochlebni y Politycy zowią go czasem Padyszách, tytułem niby Cesarskim, ktory tytuł Turcy per excellentiam dáią Krolowi Fráncuskiemu. ChmielAteny II 478. MOSKIEWSKIEY Nácyi Geniusz ták adumbruią Politycy, iż bardziey ostrozni, niż odwáżni. ChmielAteny II 709-710.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: atenieński polityk:
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: Red.