ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2022
WIERSZA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: WIERSZA, WIERSA
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1607
Formy: lp M. wiersa // wiersza; D. wiersze; B. wierszę; N. wierszą; Ms. wierszej // wierszy; ~ lm N. wierszami; Ms. wierszach
Znaczenia:
»więcierz, wereżka, więciórka, pułapka na ryby, ptaki.«: Na nas sieci zarzuca, abo z wędą chodzi, Lub do wiersze, patrząc nas w niej, często przychodzi; VerdBłażSet 14. Wiersza (nm. Reuse). KusWeg I. Origo Stem złota Wiersza [...] Ma bydz złota wiersza a to Na kształ[t] Wiencerza, w polu czerwony[m]. HerbOr 518-519. Nassa, Viersa, Vieczierz. SłowPolŁac 89. Y żenić/ y nie żenić/ oboie to ćięszko ná ćię/ iednák ieśli się nie ożenisz/ ieszcze to u ćiebie w mocy będźie/ że się żenić możesz/ ále ożeniwszy się zostániesz iáko piskorz w wierszy/ ktoremu názad trudno;... ZłoteJarzmo 32. Jednakże w wierszach mych na gęste sitko Prawdę puść, bo przez rzadkie wypadło by wszytko. KorczFrasz 51.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Skoro Forgiel spadł z Sącza, jako z wiersze żaba, Już się on nie śmie kusić, już go nie nagaba: Obmierzło mu Podgórze, gdzie pierwszymi między Dał się cny Lipski poznać sowicie tej nędzy. PotWoj1924 399.
Przenośnie: Czy cię okrągłą rzeczą ustnie witać, A wielkich panów łaski rymem chwytać, Nakształt rybitwów, którzy też wierszami Połowu patrzą, nietylko sieciami. GrochWiersze 306.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Mocą gwałtem wypchnąć/ wyrzucić iák żábę z wierszé. KnAd 512.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK