W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 30.03.2015
*SAMCOŁOŻNIK rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy: lm M. uż. osob. samcołożnicy; C. samcołożnikom
Znaczenia:
»mężczyzna współżyjący z mężczyzną«: Wiedząc to/ że spráwiedliwemu nie jest zakon postánowiony; ále niesprawiedliwym/ y niepoddánym/ niepobożnym/ y grzesznikom/ złośliwym/ y nieczystym/ ojcomordercom y mátkomordercom/ mężobojcom: Wszetecznikom/ sámcołożnikom/ ludokrádcom/ kłamcom, krzywoprzysięscom; y jesli co innego jest przeciwnego zdrowej náuce. BG 1Tm 1,9-10. Azaż nie wiecie/ iż niespráwiedliwi krolestwá Bożego nie odziedziczą? Nie mylicie się; áni wszetecznicy/ áni báłwochwálcy/ áni cudzołożnicy/ áni pieszczotliwi/ áni sámcołożnicy. BG 1Kor 6, 9. Samcołożnik. ein Knaben-Schänder. péderaste; lesbin, ragazze, bougre, sodomite. T III 1980.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MM