W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 18.10.2016
PAŁACOWY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1620
Formy: lp M. m
Znaczenia:
»będący częścią pałacu, odnoszacy się do pałacu«: Tem więcei ze był miedzy pałacową scianą Plac niemały y oną stroną niemieszkaną Ze nie mogł dobrze rzeczy rozeznac oczema. ArKochOrl 47v. Páłac/ Palatium, Basilica, regia [...] Pałacowy/ adiect. Palatinus. SzyrDict 282. Aż gdy wtem nadejdą Pacholęta z nowiną, że goście we wrota, A trąb zagrzmi i bębnów niezwykła ochota Po gankach pałacowych. TwarSRytTur 127. Dachy, ganki, kruzganki swoię własną proportią we wszytkich pięciu częsciach budownictwa Pałacowego y kázda część swoię osobną miarę y kształt miec musi. NarArch 114. Stał Gliniecki natym prawie skrzydle Trzymaiąc strasz. PotWoj 112. Wiele Piechoty może stanąć w Dziedzincu Páłacowym ná kwádrat podłużny. SolGeom II 76. Ktoś radził, żeby się pałacowym kontentowała nabożeństwem, á do Kościoła na publiczne nie zchodziła, á bywało to pospolicie, y w chorobie. NiesKor II 655. Kto się do grzechow Pałacowych czuie, Niech z MAGDALENĄ w skale pokutuie. DrużZbiór 206.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: gwardia pałacowa: A wtem przepyszno królewska gwardyja nadjeżdża, którą pałacową [gwardyją] mienią [...]. SchedMuzaBar II 377.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
PAŁACOWY
w funkcji rzeczownika
Formy:
Znaczenia:
nazwa osobowa »giermek, żołnierz pełniący służbę na zamku«: Dwu Haydukow strazowych z pałacowym lecą. DrobOpow 204.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

PO PAŁACOWEMU
w funkcji przysłówka
Formy:
Znaczenia:
»w sposób właściwy mieszkańcom pałacu«: Iuż to nie po dworzku, iuż to nie po Páłácowemu [...] gdy kogo wszędzie pełno, záwsze nátręt. MłodzKaz III, 216.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

Patrz *pałacny.
Autor: PK