W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2011
OJCOBÓJCA rzecz. m
Słowniki:
Kn, T, L, SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1623
Formy: lp M. ojcobójca; D. ojcobójcy; lm M. uż. osob. ojcobójcy; D. ojcobójców; C. ojcobójcom; B. uż. nosob. ojcobójce
Znaczenia:
»człowiek, który zabił swojego ojca«: Práwo, mowi Páweł s. (á ia przykłádam; Ogień piekielny) nie iest położone ná spráwiedliwego, ále ná nie spráwiedliwe, y ná nieposłuszne, niezbożne,y grzeszne, zbrodnie y pomázáne, oycoboyce, y mátkoboyce; wszeteczniki, Sodomity, przedańce ludzi, ktorych kradziezą dostaią, kłamce krzywoprzysiężce. BirkOboz 37-38. Niesiono ná Zamek Witepski po śmierci iego skrzynię z rzeczámi kościelnymi/ żeby iey Oycoboycy nie zbántowáli/ iáko Dwor Arcybiskupi; poki byłá w Cerkwi/ otworzyć się nie dáłá/ lubo kluczem otwierána byłá: [...] BirkEgz 14. Mężoboycá (powszéchnié) Homocida, [...]. Cui hominum mors omnis in vsu est [...]. Parricida non tantùm patris, sed et aliorum hominem et scelerum apud [...] vt Parricida ciuium, patriae. sacrum qui clepserit parricida esto geminat r [...] scribunt aliqui et paricida. Propriè tamen et parricida qui patrem necauit. (oycoboycá) Parenticida, [...] Matricida, [...] (mátkoboycá/) et [...] matrem occido, Fratricida, [...] (brátoboycá) Sororicida, [...] (siostroboycá.) vide zabiiak. Kn 398. Oycomorderz/ oycobóycá. Parricida, [...] qui occidit parentem, propinquum, immò liberum hominem sciens, in legibus Romanis. [...] ad leges capitales addi solitum: parricida esto. i. reus capitis, vel capital illi esto, qui hoc fecerit [...] c. etiam patriae oppressor, proditor [...]. parricida appellatur. Scribunt aliqui paricida, alij parricida: quomodo etiam non pauca exemplaria bona habent, sed sequor plures [...] maioris auctoritatis rr geminātes. [...] patris percussor. Kn 654. Daleko żałośniey oszaleni/ żádem się miotáć będą oni złośliwi Brato y Oycoboycy gdy ich iáko psow z oczu Oycowskich/ z pocztu ták wielu [...] braci ná wieki wypędzą. BujnDroga 159. Nie takci wprawdzie/ aby cię Bog dla niego iáko psa z oczu wygnał/ j [!] iáko zdráycy Oycoboycy nie náwidział/ wszakże ták cię mu nie miłym czyni/ że [...] marszczyć się/ z żymać/ nie raz ná cię zgrzytać y załośnie utyskować musi. BujnDroga 49-50. Ręce twe Oycowskie przez tak wiele czasow Prawdy y Oyczyzny usilnie broniące, będąz sie teraz na krew Synow Oyczystych wzmagac, y innym Oycoboycom y bratoboycom szkaradnego krwie rozlania pomagac. SzołHist K. 11v. [...] wszelkiego stánu ludzie wybiegli [...] y narzekániem żałosnym okrucieństwo Oycoboycow potępiali. NiesKor II 759. Oycoboyca. Oycomorderca. Oycomorderz. Vaters-Mörder. un parricide, qui a tué son pére. T III 1298.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz ojcomorderca, ojcomorderz.
Autorka: MM