Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2021
ATENY rzecz. nmos blp
Słowniki:
L notują
SStp, SXVI, Kn, T, SWil, SW, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy: lm M. Ateny; D. Aten; B. Ateny; Ms. Atenach; Ateniech
Znaczenia:
1. nazwa geograficzna »nazwa miasta-państwa w starożytnej Grecji«: A Gdy ich Páweł w Ateniech cżekał/ poruszał śię w nim Duch jego/ widząc ono miásto poddáne báłwochwálstwu. BG Dz 18, 16. Gdzie by też Miedź, w Grecyi była wyśmienita [...] iest [...] w Athenach. PotWoj 151. W sławnych Athenach […] Egeusz rozkazował. PotPer 20.
2.przen. »symbol rozwoju sztuk, nauk i filozofii; tu: encyklopedia, kompedium wszelkiej wiedzy«: Obszerny regestr Autorow, ktorych zażyłem w pisaniu tych Aten, iest w Pierwszey CZĘSCI: tu iednak essencyalnych ztamtąd repetuię. ChmielAteny II 2 nlb..
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: nowe Ateny: NOWE ATENY ALBO AKADEMIA WSZELKIEY SCYENCYI PEŁNA NA ROZNE TYTUŁY, iák ná CLASSES PODZIELONA, MĄDRYM dla Memoryału, IDIOTOM dla Náuki, POLITYKOM dla práktyki, MELANCHOLIKOM dla rozrywki ERIGOWANA. ChmielAteny1745 I s. tyt.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: MK-G