W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2014
DYM rzecz. m
Słowniki:
notują
Formy: lp M. dym; D. dymu; B. uż. nżyw. dym; N. dymem; ~ lm D. dymów
Znaczenia:
»lotne produkty spalania«: Iak ich wziął impet to tak lecieli do góry przewalaiąc się tylko między dymem ze ich okięm pod obłokami nie mogł doyrzeć [...] dopiero zas impet straciwszy widać ich było lepiey kiedy na zad powracali a w Morze iako zaby wpadali. PasPam 60v. Kiedy poczną prażyć do siebie aż się zacmiło od Dymow powietrze. PasPam 69. Nie wiesz [...] ze w tey minucie y z mieyscem na ktorym Stoisz y z Belluardami z kamięnicami potęznie wymorowanemi iako mucha wylecisz z dymem pod Obłoki. PasPam 258v.
Związki frazeologiczne: jako w dym »bez wahania«: Owych tez co ich przybywało napomoc przerznęli konmi dopieroz wnich iako w dym. PasPam 62.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: dymy chłopskie: Dymów w tej wsi chłopskich numero 49. PiotBrań 417. ▲ dym Bachusowy:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Pospołu te rzéczy chodzą/ dym zá płomieniem/ grzech zá lubieżnem poyrzeniem ábo dotknieniem. KnAd 904.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas