W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 02.12.2011
GZIK rzecz. m
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (; pod: gzić; XVI-XVIII), SW, SJP notują
SStp, SWil nie notują
Formy: lp M. gzik; B. uż. nżyw. gzik
Znaczenia:
1. »owad dwuskrzydły, duży bąk żądlący bydło«: Bąk/ robak/ ślep'/ Tabanus [...]. v. Gzik. Kn 12. Gzik robak. Oestrum [...] Asilus, [...] Bąk: [...]. Kn 720. Gzik. Oestrum. Sparwa, gijlis. SzyrDict 80. gzik robak, une bourdon KulUszDyk 36. Gzik. grosse Roß-Breme. grand taon qui pique les bestiaux. T III 442.
2. »gżenie się; czas gżenia się bydła«: Abo bydło ná wszytkie cztery świátá strony Lecą ná gzik dźwignąwszy do gory ogony. PotPocz 141.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WG