Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2017
*GABAONITA rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1619
Formy: lm M. uż. osob. gabaonitowie; D. gabaonitów; B. uż. osob. gabaonitów; uż. nosob. gabaonity; Ms. gabaonitach
Znaczenia:
bibl. »mieszkaniec Gabaonu (Gibeonu), gibeonita«: O krzywdę vbogich raz Pan Bog głodem trzyletnim krolestwo Zydowskie karał zá Krolá Dawidá/ ktory domyśliwszy się/ iż iákiś grzech nędzę onę ná krolestwo iego wprowádźił/ widząc cięszkość y vtrapienie poddánych swoich/ spytał Páná Bogá/ dla czegoby ie ták karał: y powiedźiał mu Pan; iż dla Saulá y dla krwáwego domu iego, iż pozábiiał Gábáonity. BemKom 39. Królowie Chananeyscy. 3. Gábáonitowie słusznie w przymierze z nimi weszli. BG Joz 9, streszcz. Przyjedźcie do mnie/ á dajcie mi pomoc/ ábysmy pobili Gábáonity/ ktorzy uczynili pokoj z Jozuem y z Syny Jzraelskimi. BG Joz 10, 4. Y był głod zá dni Dawidowych przez trzy látá/ jednego roku po drugim: tedy szukał Dawid oblicza Páńskiego/ ktoremu rzekł PAN: Dla Saulá/ y dla domu jego krwáwego: przeto iż pomordował Gábáonity. Przyzwał tedy Krol Gábáonitow/ y rzekł do nich: (A ci Gábáonitowie nie byli z synów Jzráelskich/ ále z ostátkow Amorrejczykow/ ktorym ácz byli Synowie Jzráelscy przysięgli/ wszákże je usiłował Saul wyplenić z gorliwości swey dla Synow Jzráelskich y Judskich.) BG 2Sm 21, 1-2. Czego Iosue nie chowáiąc bárzo pobłądził wierząc plotkom Gábáonitow a Bogá się nie dokładáiąc. WisCzar 5. Ci Gabaonitowie ubrawszy się w pittacia, to iest w kawałki, łaty, przyszli do Jozuego, udaiąc się za Syrów y Arabow, dalekich przychodniów, aby pod pretextem innych Narodów, nie Chananeyskich, mogli byli zawrzeć z Izráelitami przymierze [...]. ChmielAteny IV 513. Ale ſam Pan BOG potym pokazał, iż to pacta były rata & grata, ile w pokornych y poddaiących się choć tą sztuką Gabaonitach, kiedy Saula trzyletnim ukarał głodem, z racyi, quia occidit Gabaonitas iuż nie rychło potym. 2. Regum cap 21. V 1. ChmielAteny IV 514.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz GABAONITCZYK, gabaończyk.
Informacje dodatkowe: Biblijne Gabaon/Gibeon to dzisiejsza miejscowość el-Dżib.
Autor: WG