ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2013
KSIĘGA rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1601-1616
Formy: lp M. ksiega; D. księgi; ~ lm M. księgi; D. ksiąg
Znaczenia:
»dokument«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: księgi żywota Barankowe, księgi żywota Barankowego: ▲ księgi grodzkie: To nasze stanowienie zlecieliśmy jm. p. marszałkowi naszemu imieniem naszym do ksiąg grodzkich poznańskich do aktykowania podać. AktaPozn I/1 240. ▲ gospodarskie księgi: Gospodárskie ábo o gospodárstwié księgi. [...] Oeconomica. Kn 205. ▲ księgi heretyckie: [...] Izychius wziąwszy nożá oderznie zárázem księgi one Heretyckie od Ewángeliey świętey/ y w ogień wrzuciwszy/ żáłuie zá ten swoy grzech/ iż niewiadomie księgi Heretyckie chował v siebie. StarKaz II, 190. Vmyślnie tedy/ y pod wielką klątwą kościoł święty Kátholicki zákázuie kśiąg Heretyckich czytáć/ y w domu swoim chować; áżby ná to miał kto osobliwe pozwolenie/ áby ie czytáiąc ná one odpisywał/ y pokazywał błąd bluźnierski ludziom/ áby się go strzegli. StarKaz II, 190. ▲ prawn. księga abiuratowa podymnego: Ja także, wiedząc, że księga abjuratowa podymnego województwa brzeskiego sama oryginalna w prywatnym depozycie była u Tarkowskiego, kasztelana brzeskiego, a w grodzie taryfa będąca jest pofałszowana, nie mogąc za niepojednokrotną rekwizycją tejże księgi od Tarkowskiego kasztelana rekuperować, dałem mu pozew na trybunał do komportacji tej księgi. MatDiar I, 245. ▲ sstronomiczna księga: ▲ anatomiczne księgi: ▲ księga choralna:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Zak béz ksiąg chodząc do szkoły/ zgodzi się potem páść woły. KnAd 1297.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: