W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2019
*ABLEGACJA rzecz. ż
Słowniki:
SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1676
Formy: lp N. ablegacją; lm B. ablegacje; N. ablegacjami; Ms. ablegacjach
Etymologia: <łac. ablegatio 'odesłanie, wysłanie'>
Znaczenia:
»wyprawa dyplomatyczna, poselstwo«: Niezániecha do koncá I. K. M consulere Patriae, orbi quietem dare złożeniem nieodwłocznym drugiego Seymu/ ex Consilio frequentissimi Senatus, zágrzewać będzie Komisyą Moskiewską do tráktowaniá wiecznego pokoiu/ do Porty/ do Krymu/ Kozakow/ ablegacye wyprawi [...]. PisMów II 121. Inclaruit ablegácyámi do Hiszpániey/ Portugaliey/ i z-denuncyácyą szczęśliwey W. K. Kości Elekcyey do Francyey. PisMów II 399. Król Szwedzki uwiedziony nie dawnym przez Gałeckiego oswiadczeniem dobrey przyiazni, za umyslną do Sztokholmu ablegacyą nie dowierzał temu aby Król August miał z Nim Woynę zacząć [...]. OtwFDzieje 54. Wszak gdyby święta á wrodzona Potockim, honorow y humorow Pańskich moderacya, ná to pozwoliła, á żeby liczne y znakomite Ich cnoty Religia, waleczne y nieustraszone męstwo, Bellona, nienaruszona nigdy sprawiedliwość Trybunalska Astrea, wyborne Senat y zdrowe rady, Oyczyzna, podięte ná Iey dobro w publicznych ablegacyach fatygi, wszytkie zaś Potockich zasługi, rownie, y bez krzywdy honor kompensował; tedy by im, iuż nie buławy ále berła, Majestaty, nie krzesła, nie purpury Senatorskie, ále Krolewskie paludamenta należały. NiesKor II 3-4 nlb.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS