W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2014
*GRZĘSKI przym.
Warianty fonetyczne: *GRZĘSKI, GRĄSKI
Słowniki:
SXVI (hraski), L (grząski, grzęski, hruski; XVII-XVIII), SWil (grząski, grzęski), SW (grząski, grzęski, hruski), SJP (grzęski) notują
SStp, Kn, T nie notują
Formy: lp M. m grąski; ż grąska // grzęska; lm B. nmos grzęskie
Znaczenia:
»o jeziorze, morzu, rzece: mający miękkie, niespoiste dno, w którym się zapada«: Prut się toczy, Rzeka grzęzka i mętna, z płaczów rzewnych owych I lamentów zebrana gorzkich pogrzebowych. ZimBSiel 106. Uchodzić prędko począł wiejski lud ubogi: Część na grzęzkie jeziora, część do gęstych lassów, Cześć ich zbiegła w budowne zamki. ZimBSiel 131. Coż mi z tąd, że mię nie szerokie morzá Odgrániczáią od twego podworza: Tyle mi szkodzi Hellespont choć wąski, Iáko Ocean, álbo Strumień grąski. OvChrośRoz 290. Woyná byłá záwzięta, kiedy dla obłowu, Z woyskiem áż ku samemu postąpią Krákowu, Lecz y biedny pies mowią, ná swey śmielszy śmieci; Wzięli chłostę, y zdobycz z trokow im wyleci. Blisko rzeki Sreniáwy, ktora ácz iest wąska Dość głęboka, y ná czym należáło grąska. PotPocz 76.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM