W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 30.06.2020
GRYŹBA rzecz. ż
Słowniki:
L (XVII), SW notują
SStp, SXVI, Kn, T, SWil, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: non post 1624
Formy: lp M. gryźba
Znaczenia:
»gryzący ból w organach wewnętrznych człowieka«: Tá chorobá sámá się wydáie: bo przyczyny swoie znáki máią/ ábowiem ieśli od kolerycznych wilgotności bywa żołądká gryźbá/ iest y prágnienie nieznośne/ ieśli iuż od zágniełych/ tedy k temu gorączká niegdy będzie przyłączona/ ieśli záś od wilgotności grubych lipkich/ áni gryźbá żywotá/ áni prágnienie bywa/ ále tylko częste plwociny/ pospolite iednák wszytkim iest cknienie gorące: záś złe vmiárkowánie/ wydáie prágnienie/ przy ktorym zapách spalony z rzygánia/ y dech przygorętszym/ zimnych potraw y picia prágną/ y od tychże vlgę máią. CiachPrzyp B3.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz gryzawki.
Autor: WM