Data ostatniej modyfikacji: 08.10.2021
GRAWALNY przym.
Słowniki:
Kn (grawalny), T (grawalny), L (grawalny; XVII), SWil (growalny, grywalny), SW (grawalny, growalny, grywalny) notują
SStp, SXVI, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy: lp M. m grawalny; ż grawalna
Znaczenia:
»o instrumencie muzycznym i sprzęcie używanym w grach: służący, zdatny do grania «: Grawálny/ do gránia należący. Lusorius alueus. Lusoria pila [...] Ludicer [...] Ludicrae tibiae [...]. Kn 208. Grawalny. Spiel-, zum Spielen oder einem Spiel gehörig. de jeu [...]. T III 417.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: piła grawalna: Grawalny. Spiel-, zum Spielen oder einem Spiel gehörig. de jeu. § piła grawalna. T III 417.
# Użycia metajęzykowe: # Vocabula Polonica obsoleta, barbara, et inusitata [...] Gráwálny Grążę się Grodź Grodza Grof [...]. WojnaInst 148-149
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM