W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2012
MOŻNIE przysł.
Słowniki:
SXVIpod: możny, L (XVI), SWil, SWpod: można, SJP notują
SStp, Kn, T nie notują
Formy: możnie
Znaczenia:
1. »potężnie«: [Ewangelia] O Synu swojim/ ktory się národził z nasienia Dawidowego według ciáłá: A pokazał się Synem Bożym możnie/ według Duchá poświęcenia, przez zmartwychwstánie, to jest, o Jezusie Chrystusie Panie nászym. BG Rz 1, 3-4. Tedy Mária Prorokini/ siostrá Aáronowá wzięłá bęben w rękę swoję/ á wyszły wszystkie niewiásty zá nią z bębnámi i muzyką. Y mowiłá do nich Mária: Śpiewajcie PANU/ ábowiem możnie wywyszon jest; koniá y jezdnego jego wrzucił do Morzá. BG Wj 15, 20-21. Możnie/ Amlificè, Potenter, adverb. herrlich/ grösslich/ mächtiglich/ gewaltiglich. DasHünDict Ccciiijv. [...] w Babimłonie Polacy mieszkali, Wszytkiemu światu możnie panowali I nad Gongo sam, i u Ogżonego Pan tu sam ludzie gwaru warownego, Choć to Grzecznicy, Łacnicy, Golcowie Z nich zrózszy mówią, że to Warwarowie I od wschodniego Ociekanu byli, Do zachodniego państwa rozszyrzyli [...]. WiszDębBar I 592.
2. »w wielkiej ilości«: [List do hetmana wojsk moskiewskich] Doznawaliście tego na szczęściu swojém świeżo, że ani nasze od was zaprzysiężonym pokojem ubezpieczenie, ani od tak wielu lat zaczęte przygotowania wasze, ani posiłki wojsk cudzoziemskich, ani nowe i u was przy tém niezwyczajne sposoby i fortele wojenne, ani tak znaczne rąk waszych roboty, ani tak możnie wydane skarby wam do dokazania niesprawiedliwych zamysłów waszych najmniej nie pomogły. RadziwKSprawy 706.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz możno, możny, niemożny, niemożno.
Autorka: RB