ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 16.10.2018
SZKLENICA
Warianty fonetyczne: SZKLENICA, ŚKLENICA
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1617
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji[...] á poznasz że ona wodá iuż ledwie nie wszytká z ciáłá wyszłá/ pátrząc w onę śklenicę/ w ktorąś wodę puszczáł. SykstCiepl 176. Niepoprawne zródło .
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: szklenice gryźć »oddawać się pijaństwu«: Wieprz z rospusty kámienie zrze/ dla tegoż iego mięso/ tenże cierpiącym pomocne; Człowiek rospiły sklenice gryzie. HercBan 33. [...] to się oni wolą wpráwowáć w zbytki, w pijátyki, kosterstwá, we wszeteczeństwá, jáko to, kufle dobrze wytrząsáć, szklenice zá zdrowie gryść, záloty stroić, táńcámi niezbednymi się báwić, kárty, wárcáby y kostki gráć, Sodomiją się mázáć. GdacPan 144-145.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz śkleńca.
Autorka: DA