W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2019
PALADYN rzecz. m
Warianty fonetyczne: PALADYN, PALATYN
Słowniki:
SXVI (palatyn), Kn (palatinuspod: wojewoda), T (palatyn), SWil (paladyn, palatyn), SW (paladyn, palatyn), SJP (paladyn, palatyn) notują
SStp, L nie notują
Formy: lp M. palatyn; D. palatyna // paladyna; B. uż. żyw. palatyna; ~ lm D. palatynów; N. palatynami
Etymologia: <śr. łac. palatinus 'urzędnik dworski'; z łac. palatinus 'pałacowy'; wł. paladino>
Znaczenia:
»dostojnik, wysoki urzędnik dworski; rycerz, wojewoda«: Będzie y pásztet z Fráncuska, w ktorym iest Hyppogryph [...] y mozg Orlándá Páládyná. PienHip 163. Co kiedy było sprosnieyszego [...] iáko ták wielkie wtárgnienie woysk Niemieckich záráźonych heresią częścią do Fránciey częścią do Flandriey iuź pod Comesámi Pálátinámi z Renu iuź teź pod Ksiąźeciem de Dueponti, y inszych. BotŁęczRel III 77. Elearowie [...] poszli w Zwejbruskie państwo na stypę, i opuchłego tam złością rebelizanta palatyna zwejbruskiego szwagra Frydrychowego uzdrawiali. DembPrzew 102. Pałatyná onego po Praskim Pogromie/ Ciężar woyny zwaliwszy ná nas niewiádomie. TwarSLeg 42-43. W Polszcze [...] na Páństwo dwonastu takze obieraią [Palatinów], by kozdy strzegł swoiey krainy. DrobOpow 130. Roku 1642. Król Katarzynę Siostrę wydał za Filippa Wilelma Syna Palatyna Renskiego. ŁubHist 86.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
PALATYN
Znaczenia:
nazwa geograficzna »wzgórze w starożytnym Rzymie«: Palatyn. Der Berg Palatinus, worauf das alte Rom gebauet worden ist. le mont Palatin sur legal étoit batu l'ancienne Rome. T III 1312.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK