W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 09.11.2009
*BACHUSOWAĆ czas. ndk
Słowniki:
L (XVII), SWil, SW notują
SStp, SXVI, Kn, T, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1644
Formy: cz. prze. lp m 2. os. bachusowałeś
Znaczenia:
»pić, balować, biesiadować«: Ná teyże kárcie strofuiesz Popow że piią przez całą noc/ á potym się spowiádáią názáiutrz/ iákobyś sam Aniołem był/ Wspomni ná Lucko/ Ostrog/ á bárziey na Dubno/ iákoś tám Báchusował. MohLit 34-35.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK