W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2012
ROZGŁOSZENIE rzecz. n
Słowniki:
Kn, T, SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI (? ), L nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621
Formy: lp M. rozgłoszenie; B. rozgłoszenie
Znaczenia:
»rozpowszechnienie za pomocą mowy«: Rozgłoszęnie/ głoszęnie/ rozpowiádánie. Rumigeratio [...] [Vulgatio. Diuulgatio] Kn 944. Rozgłoszenie/ Diuulgatio SzyrDict 386. Sława nic inszego nie jest, tylko jakieś rozgłoszenie rzeczy albo imienia z podziwieniem, wedle szczęścia większe albo mniejsze. LubSArtDąb VII, 507. Ták masz rozumieć o tym, że przez rozgłoszenie Ewángeliey świętey, ktora To Złączenie Boskiey Nátury z Ludzką głosi w BOŻYM SYNIE, Wiádomość nieomylna w sercách nászych słynie. DamKuligKról 54. Rozgłoszenie. Ausbreitung, [...] publication; l'action de rendre public. T III 1888.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz rozgłoszanie.
Autorka: MM