ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2022
WIERZENIE rzecz. n
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1603
Formy: lp M. wierzenie; D. wierzenia; C. wierzeniu; N. wierzeniem
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiDawano tego rácyą ku wierzeniu bárzo podobną/ że Fráncuzowie dobrze wiedzą/ iż y oni Rzymiánom/ by też niewiem iáko lud wielki do iednego obozu zgromádźili/ oprzeć sie żadnym sposobem nie mogą/... CezWargFranc 213. Będźiemy záiste w tey mierze nád wszytkie wszytkiego świátá Chrześćiány márnieyszymi/ ktorzy ládá plotkam bez żadnego vważenia wiárę dáiemy/ y wspráwách dusze zbáwiennych ná tych polegamy/ ktorzy iák sámi nie wiedźieli co wierzyli/ ták to co nam przez pismá swoie do wierzenia podáli/ swoie bydź/ mniemániem tylo dochodźili. wcżym y sámi sie oszukáli/ y nas zwiedli. SmotApol 87. WIárá iest cnotá/ ktorą dla pewnośći nieomylney obiáwienia Boskiego wierzy człowiek/ i zá prawdę ma to wszytko/ cokolwiek kośćiół święty Chrystusow przekłada człowiekowi do przyzwoleniá/ i wierzenia/ iáko rzeczom prawdźiwie od Páná Bogá obiawionym. DrużbDroga 161. Day nam wszystkim tego ducha Religii, przywiązanego do obowiązkow y powinności od niey przepisanych [...] abyśmy niesforne rozumow zdania pod Religii światło poddaiąc, wierzeniem, y czynieniem na szczęśliwą wieczność zasłużyli. PiotrKaz 39.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: ku wierzeniu niepodobny (sz. zm.): Zbiega się tám záś táka obfitość osobliwych ryb/ iż práwie sámy gromádámi idą y płyną/ áż we drzwi do domow mieysckich/ y z nich ie może łowić: ácz to rzecz ku wierzeniu niepodobna/ kto tego nie obaczy sam. BotŁęczRel III 66. Przypomniałem tę superstytią ku wierzeniu niepodobną białych głów Nársingskich [o samospaleniu wdów]/ żeby káżdy obaczył iák wiele może zwyczay w ktorym się zrodzimy [...]. BotŁęczRel IV 138. Niépodobny ku wierzeniu/ [...] Difficile ad credendum [...] Difficile ad fidem [...]. Kn 514. ▲ niepodobnie ku wierzeniu »niewiarygodnie«: Niépodobnie ku wierzeniu [...] Incredibiliter [...] suprà fidem. Kn 514. Jest i inny do zbiiania świadków, i w mękach wyznania, sposob. Często bowiem, ieżli iest ono przełożone abo wątpliwie, abo odmiennie, abo niepodobnie ku wierzeniu, abo że o tym inaczey wyznał drugi, to należy subtelnie zganić. BorNauka 34. niepodobnie ku wierzeniu. unglaublich. incroiablement. T III 1005. ▲ ku wierzeniu podobny (sz. zm.): Ten koń przy dziwnych wyćwiczeniach swych te cnoty ku wierzeniu ledwo podobne miał, że sam wolno puszczony, widząc zbrojnego chłopa, ku niemu się miał, kąsając zęboma, zadem i przodem bijąc [...]. DorHipTur 21. Podobny ku wiérzęniu/ ku práwdzié. Probabilis causa, visio, probabile aliquid sit dicendo [...]. Kn 743. ▲ do wierzenia podobny: Iáko Rzymiánie máło podobne do wierzenia bogactwa mieli. WargRzym 24. ▲ podobnie ku wierzeniu »wiarygodnie«: Podobnié ku wiérzeniu/ Probabiliter dicere, defendere. Credibiliter aliquid confingere [...] Verisimiliter [...]. Kn 742-743. podobnie ku wierzeniu/ Probabiliter, verisimiliter, rationabiliter. Tikierinay. SzyrDict 310. Podobnie [...] 2) nie rzekł podobnie ku wierzeniu [...]. T III 1451. ▲ do wierzenia niepodobno »niewiarygodnie«: ▲ do wierzenia niepodobny: A nie opponowali się Chrzescianie tym prawie do wierzenia nie podobnym postępkow [!] Saracenow? IntrHist 63.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Grzechy wiélkie do wiérzenia trudne. KnAd 278.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK