W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2020
*GRAMOTA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: *GRAMOTA, *GRAMMATA
Słowniki:
SXVI (gramota, hramota), L (gramota, hramota, ramota, rhamota; XVI-XVIII), SW (gramota, hramota, ramota, rhamota) notują
SStp, Kn, T, SWil, SJP nie notują
Formy: lp D. grammaty; B. gramotę; N. gramotą; ~ lm B. gramoty
Etymologia: <rus. gramota, hramota>
Znaczenia:
»pismo urzędowe, dokument«: [...] "z ludźmi wojennemi i zbrojnemiś przyjechał, chcąc grody nasze posieść, o czem gramoty do ciebie rozstryga pisał, pieniędzy do ciebie [z] ziemie naszej mnoho wysyłając" etc. etc. NiemPam 103. Pocznie dyak gramotę hosudarską czytać, wszytkie tytuły wprzód wyliczywszy [...]. NiemPam 129. Odpowiedzieli nam, "że my nie możemy nic uczynić nad rozkazanie, głowy nasze w tem; ale napiszcie wy, a my ją odeślem; pogoniąli nas z gramotą, wróciem się. Jakoż można to, że was Hosudar pożałuje, daj Hospody, zdrów był". NiemPam 151. [W] wielkiem utęsknieniu będąc, przy nadziei jednak, że wkrótce odpowiedź jaką od tyrana odniesiem, albo więc posła się doczekamy od Króla Jego Mości do wybawienia nas z niewoli, często wyglądając, rychło kto przyjedzie z ukazem jakiem pociesznem - alić od Prześwietnego goniec bieży z gramotą. NiemPam 194-195. Szkapy już zwodzić poczęto, alić goniec z gramotą Hosudarską, aby się przystawowie z nami na Wołogdzie zadzierżyli. NiemPam 264. [...] upewnił go także i do siebie znowu od Lepunowa przy przyniesienie Grammaty obietnice odniosł, ażeby się nań domyślić nie mogli na zamianego za naszego dał iako i drugiego więźnia. MasDiar 98-98v. On przyszedłszy do Obozu swego a zapomniawszy znowu i drugiey Przysięgi, comiał do Lepuna z tymi Listy, to on do Rozradu i Bojarom wszystkim opowiedział, twierdząc zapewne że sam widział u Gosiewskiego Gramoty własney ręki Lepunowey pisane, gdzie z nim zdradę o was knuie [...]. MasDiar 98v. Pokazalismy y Rapport albo opasną gramotę memores Czaadaiewego o ktoremes nam WMMcPana pisac raczył errorze. CzartListy 154v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM