W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 16.12.2008
ŚWIĘTO rzecz. n
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy: lp M. święto; D. święta; B. święto; ~ lm B. święta
Znaczenia:
»dzień poświęcony uroczystościom kultowym lub zwyczajowym«: Nastąpiło po tym Święto Panny Maryiey Nawiedzenia. PasPam 99. Przebaczcie księża, nasze święta i niedziele. Bo się w nie takie grzechy, takie dzieją brednie, Jakie we dni u pogan nie ujdą powszednie. PotFraszBrück I 333.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: święto Bożego Narodzenia: Fleming [...] armistitium złamał [...], bo w sam dzień święta Narodzenia Bożego (rozumiejąc, że związkowi i trocha z województw, co się jeszcze byli nie rozjechali do domów, jedni nabożeństwem i obserwą wielkiego święta a do tego armistycyją ubezpieczeni, [...]) nastąpił z wojskami z szykiem idąc prosto na obóz polski. OtwFDziejeCzech 251. ▲ święta Wielkanocne (sz. zm.): Prosiłęm się potym ze bym mogł do Domu odiechać na Swięta Wielkanocne mil 12 od Warszawy Powiedaiąc Votum Solenne zem obiecał za morzem będąc Chwałę Bogu oddać za Dobrodzieystwa w tamtych okazyiach. PasPam 178. Na Same Swięta Wielka nocne Snieg y mieyscami Iarzyny osobliwie grochy Powarzyło. PasPam 258. Niemasz tego u Polakow w zwyczaiu tylko na Wielka nocne Swięta. PasPam 61. Tegoz Roku Nie iaki Iozef J[a]worski Bakałarz na ten czasz Skoły Zywieckiey, w Swieta Wielkanocne skrwawił Koscioł Zywiecki. KomonDziej 224. ▲ apostolskie święto: [...] Kurs [...] fundował [...] ktory Spiewaia we Swieta tylko wielkie Boskie, y panny Mariey, także [Święta] Apostolskie [...]. KomonDziej 133v. ▲ bachusowe święto »zapusty«: Bachusowego Swięta niedali spokoynie uccic na konsystęncyiey. PasPam 78. Nie wielickim bachmistrzem, lecz przezwiskiem nowym, bezpiecznie zwać cię mogę mistrzem Bachusowym. Zawsze siła dobra, ile człek pamięta, najwięcej wina dajesz w Bachusowe święta, Skąd nie wyszumawszy się Helikońska dama Oddajeć to, starosto zacny, anagramma. PotFraszBrück II 298. ▲ babskie święto: ▲ święto uroczyste: Rocznicá/ święto uroczyste/ obchód roczny. Anniversarius dies [...] Anniwérsarz. Kn 920. ▲ na święta: Iaki taki odobrego Pana prosi tęn obiecuie w kontentacyiey Gęs ten kapłona, inszy Baranka na Swięta. PasPam 81v-82.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas