W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2020
ATESTACJA rzecz. ż
Słowniki:
SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy: lp M. atestacja; D. atestacji; atestacjej; B. atestacją; N. atestacją; Ms. atestacjej; ~ lm D. atestacyj; B. atestacje
Etymologia: <łac. attestatio>
Znaczenia:
»potwierdzenie, świadectwo, dowód«: Rachunek Zboża wiele częgo we Gdańsku wymierzono attestatią Kupiecką verifikowaną, także legumin, pieniędzy, naczynia, według Inwentarza [...] uczynić. PetrSEk 38. Atestacyą do skarbu na szkody które mu snać poczyniono, dać gotowem. RadziwKSprawy 198. My uważywszy dokumenta i przywileje [...] pana Szembekowe [....] tę atestacyją [...] dawamy. AktaKrak II/1 172. Szołtystwo jest na włokach 5, ktorego possessorką zastaliśmy Frąckową szołtyskę. Prawo jej pogorzało, na co wieś cała attestatią dała. OpisKról 240. Jakoż takiemu [żołnierzowi], żadney stacyey nie powinien nikt dać, chybaby dał na się podpisaną Attestacyą, wiele wziął. FredKon 12. Kapituła Łowicka [...] rozgłosiła iusz była Smierc [...] Kazałem tym wszystkim do Samego Wm MMP pusc po Attestatią ze nie zyiesz. RadziejKor 88. Tegoż Roku Die 16 Xbris Zołnierzi Wiegierskich albo Vsarzow Chorągiew z Hispaniej przyiachała do Zywcza, maiąc Krolowey Polskiey Attestatie iako rospusczone Woysko iest. KomonDziej 223v. Pisałem do Im Pana Boryczewskiego agenta mego, ktoremu posłałem atestacyą Oyca Ichełkowskiego Prezbytera Iziernickiego. SapADiar 105.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: atestacyje wójtowskie wiejskie: Zadał im [Grabkoskim] beł p. Zagórski z Czechowa ignobilitatem i ekscepty autentyczne powymował [...] i atest[acy]je wójtowskie wiejskie. TrepNekLibDworz 109. ▲ atestacyja sejmikowa: Zjednał im [Szonbokom] [...] p. Lubomierski, że sobie napisali attestacyją dedukcyjej sejmikową. TrepNekLibDworz 305.
# Użycia metajęzykowe: # Substantiva nomina [...] Attestacya, Audyencya. WojnaLust 157
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DL