W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 23.04.2012
*OBŁYSIĆ czas. dk
Słowniki:
SStp, L, SWil, SW notują
SXVI, Kn, T, SJP nie notują
Formy: cz. przy. pr. lp 3. os. obłysi; ~ tr. rozk. lp 2. os. obłyś; ~ im. uprz. obłysiwszy
Znaczenia:
»pozbawić włosów«: Obłyś się y ostrzyż się/ dla synow roskoszy twojch: rozszerz łysinę twoję jáko Orzeł/ bo się prowádzą od ciebie. BG 1Mch 1, 16. Przetoż obłysi PAn wierzch głowy Corek Syońskich: á PAn sromotę jich obnaży. BG Iz 3,16. Przetoż obłysi Pan wierzch głowy Corek Syońskich; á Pan obnaży sromoty ich. GdacPan 46. [...] Dziecko wiek młody, starca zgrzybiały obłysi. PotMorKuk III 21. Czegoż jeszcze dziadowie czekamy ostydli, Gdzie, cośmy siwieć mieli, starość nas namydli, I wprzod niż z komedyjej świeckiej zejść pozwoli, Obłysiwszy, jako mnie, do grobu wygoli; PotFrasz5Kuk III 358.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MM