ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2012
*OBŁYSIAŁY przym.
Słowniki:
SXVI, SW notują
SStp, Kn, T, L, SWil, SJP nie notują
Formy: lp M. ż obłysiała; lm M. nmos obłysiałe
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiSynu człowieczy/ Nábuchodonozor Krol Bábiloński przyniewolił gwałtem wojsko swe do służby cięszkiey przeciwko Tyrowi: káżda głowá obłysiáłá/ y káżde rámię obnáżone: á przecie nie ma zapłáty on/ áni wojsko jego z Tyru/ zá onę służbę ktorą podejmował/ walcząc przeciwko jemu. BG Ez 29, 14. [wiosna] Pola i łąki gołe, obłysiałe góry Okrywa trafionemi misternie kędziory, Wszytek świat szpalerami obija po prostu; Nie żałuje dla ludzkich oczu z pracą kosztu. ZimBSiel 141.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MM