W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2012
MOŻNO przysł.
Słowniki:
SXVIpod: możny, SWil, SWpod: można, SJP notują
SStp, Kn, T, L nie notują
Formy: możno
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
MOŻNO
w funkcji predykatywnej
Formy:
Znaczenia:
»jest możliwe«: A oni [uczniowie Jezusa] się tym więcey zdumiewáli/ mowiąc między sobą: Y ktoż może być zbáwiony? A Jezus spojrzawszy ná nie/ rzekł: U ludzić to niemożno/ ále nie u Bogá: ábowie[m] u Bogá wszystko jest możno. BG Mk 10, 26-27. Y rzekł [Jezus]; Abbá Ojcze! wszystko tobie jest możno/ przenieś ode mnie ten kielich: wszákże nie co Ja chcę/ ále co ty. BG Mk 14, 36. Ale mu [ojcu chorego] Jezus rzekł: Jesli możesz temu wierzyć/ wszystko jest możno wierzącemu. BG Mk 9, 23. O Wątpieniu [...] Possible Mozno [...]. PolPar 234.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

Patrz niemożno, możnie, możny, niemożny.
Autorka: RB