W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2020
PALCOWY przym.
Słowniki:
Kn notują
SStp, SXVI, T, L, SWil, SW, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy: lp M. m palcowy; n palcowe; Ms. n palcowym; lm D. palcowych; B. nmos palcowe; N. palcowymi; Ms. palcowych
Znaczenia:
1. »odnoszący się do palców ręki (a. nogi)«: Przerachujże ná członkách pálcowych ręki iedney, dni od weścia słońcá wten znák, áż do dniá dánego. SolGeom III 32. Kości ręczne y pálcowe między sobą. KirchFac 94. Do skeleton liczy się dwieście czterdzieści kości oprocz kostek sesamoideow, ktore nad członkámi palcowymi leżą. KirchFac 96. Kostek Palcowych iest trzydzieści. [marg.] Ossicula digitorum 30. KirchFac 110. DOIGT [...] DU DOIGT Qui concerne le doigt. Digitalis et hoc digitalo. PALCOWY do palca náleżący, paleczny. DanKolaDyk I, 478.
2. »miara długości odpowiadająca długości palca«: Pálcowy aliter. vide Ná paléc miąszszy. Kn 662. Niech będa dáne dwie liniie [...] podzielone ná rowne części łokciowe, álbo pálcowe. SolArch I, 226.
3. »odnoszący się do rośliny zielnej«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: palcowe ziele: Dactylus, herba quina, aculeorum qua digitorum morbis [...] Palcowe ziéle. Kn 662.
4. »odnoszący się do wypustek trybu, koła zębatego«: Naprzod ná dwie polowice cáłego kołá; nić przeciągnąwszy po rámionách, przez centrum álbo srzodek kołá y pod nicią wyciągnioną, na cyrkule pálcowym znácząc dwá punktá przeciwne. SolArch 79.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK