W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2015
*ZMIERZCHNĄĆ czas. niewł. dk
Słowniki:
T (zmierzchniepod: zmierzcha się), L (zmierzchnąć; bez cytatu), SWil (zmierzchnąć), SW (zmierzchnąć), SJP (zmierzchnąć) notują
SStp, SXVI, Kn nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1754-1770
Formy: cz. przy. pr. zmierzchnie; ~ tr. przyp. zmierzchłoby
Znaczenia:
»o dniu: skończyć się«: A ja skoro by zmierzchło, umyśliłem kryjomo przed Eperiaszym wyjechać do domu; i już jak się zmierzchło, konie moje podprowadzone pod dwór były i rzeczy zabrane. MatDiar I, 261. Zmierzcha się, v. m. F. zmierzchnie. es wird Abend. il fait nuit; il s'en va faire nuit. § nie iedźmy, zmierzchnęło się, zmierzchło się. T III 3013.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
*ZMIERZCHNĄĆ
czas. dk
Formy: cz. przy. pr. lm 3. os. zmierzchną
Znaczenia:
»o dniu: skończyć się; o świetle: zgasnąć«: Janie, gdy rady dodasz na te zdrady, Niż mi do końca zmierzchną dni i słońca, Godnym potrzeba osądzić cię nieba! MorszAUtwKuk 38.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

Patrz *mierzchać, *mierzchać się, *mierzchnąć, *zmierzchać, zmierzchać się, zmierzchnąć się.
Autorka: RB