Data ostatniej modyfikacji: 18.03.2019
*ABRAMOWY, ABRAMÓW przym. od ABRAM
Słowniki:
SXVI notują
SStp, Kn, T, L, SWil, SW, SJP nie notują
Formy: lp M. ż Abramowa; D. m Abramowego; ż Abramowej; Ms. n Abramowym; ~ odmiana niezłożona lp M. m Abramów
Znaczenia:
»należący do Abrama, właściwy Abramowi, stworzony przez Abrama«: Y pojęli Abrám i Nachor sobie żony: imię żony Abrámowej było Sárái, á imię żony Náchorowey Melchá/ Corka Hárána/ Ojcá Melchy/ y Ojcá Jeschy. BG Rdz 11, 29. Zábráli też Lotá synowcá Abrámowego/ y májętność jego/ y poszli: bo on mieszkał w Sodomie. BG Rdz 14, 12. Sárái tedy, żoná Abrámowá/ nie rodziłá mu: ále miáłá sługę Egipczankę/ ktorey imię było Agár. BG Rdz 16, 1. Thare Oćiec Abrámow przez Raykę ábo Tygrys do Páłaestyny: á Ionichus támtą stroną Tygru ná to mieysce/ gdźie zbudował Miásto/ y názwał ie Niewinne, to iest Chámskiey złośći; ktora ie za czásem opácznie przezwalá Niniue, iákoby Nieniewine [...]. DembWyw 50.
Związki frazeologiczne: łono Abramowe (sz. zm.) »miejsce odpoczynku sprawiedliwego po śmierci«: Już jest w odpocznieniu, w radości, już na łonie Abramowym z wiernymi świętymi, z aniołami Bożym używa społeczności. OrAbNad 240. Zabityś za ojczyznę, teraz też cny Ronie Zato na Abramowym odpoczywasz łonie. MorszZWierszeWir I 473.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz *abrahamowy, abrahamów, abrahamowski.
Autor: WG