W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 15.06.2022
*AGNIESZKA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: AGNIESZKA || JAGNIESZKA
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1612
Formy: lp M. Agnieszka // Jagnieszka; D. Agnieszki // Jagnieszki; C. Jagnieszce; B. Agnieszkę // Jagnieszkę; N. Jagnieszką; W. Agnieszko // Jagnieszko
Znaczenia:
nazwa osobowa »imię żeńskie«: A gdy się to im niepowiodło, uprosili u J. M. X. Pawła Dębskiego Ofliciała i Suffragana Krakowskingo Interdict na Kościół S. Jagnieszki, aby żaden Kapłan tak świecki jako i zakonny nie miał mszej S. w nim ażby je wydano. MiłJObKoniec 209. Błogosłowiona Agnieszká Druga z Senny, opisána w Kronice Doktorá Zakonnego Antoniego Senesá Lusitáná. pod Rokiem, 1390. OkolNiebo 6. Przytym Kościele iest Klasztor Pánien Zakonnych ś. Fránciszká trzeciey Reguły/ ktore wprowádził Przewielebny J. M. X. Piotr Gębicki [...] wziąwszy te Zakonnice z Klasztoru ś. Agnieszki [...]. PruszczKlejn 50. Nie wiem skąd, nad swój zwyczaj lutościwa Zemdlałe zioła Jagnieszka polewa [...] Na co ja patrząc rzekłem zamyślony: Nie wodę na was ta panienka toczy, Ale was z banie łzami mymi moczy. MorszAUtwKuk 173. Ja-ć się twym czarom nie chcę odejmować, Ale cię przecię muszę przebierzmować I widząc częstą ogniów mych ponowę, Już cię Ogniskiem, nie Jagnieszką zowę. MorszAUtwKuk 241. Chociaż nieładne do wiersza przezwisko Nosisz na sobie, kochana Jagnieszko, Chociaż to imię nie dosyć wydworne Na twej grzeczności dzieło cudotworne, Bo cię chrzcić było trzeba z mojej rady Imieniem której bogini Hellady, Atoli i to niż która bogini, Niż nimfa milszy dźwięk uszom mym czyni. MorszAUtwKuk 241. Katarzyno, Agnieszko, Urszulo i inne pułki panien! O dusze czyste i niewinne! Was ja, przez miłość, która serdecznie złączyła z Oblubieńcem, proszę, bym wysłuchana była! HugLacPrag 141. Jej Mość Pani Agnieszka Kolaka, potym 1680 ścięta w Lublinie, starościną łukowską była, ofiarowała sukienkę N. Pannie z materiej ze złotem i srebrem na intentią podróżnych. InwDomLwowGęb 315. W Czechách Krol Wácław Siestrze swey Iágnieszce/ wielki plác w Prádze dał ná budowánie/ Klasztoru Pánieńskiego i Szpitalá/ oraz z máiętnościámi i przywileiámi/ ná cześć Swiętego Fránciszká. KwiatDzieje 78. ZEBRANIE JARMARKOW Ná Rok Pánski 1741. [...] Ná S. Agnieszkę we Lwowie, w Warszawie. DuńKal G2v. PALIUSZ stroy Arcybiskupi [...] Paliusze te są robione z wełny dwóch Jagniąt ktore zákonnice S. Agnieszki w Rzymie co rok oddaią we mszy pod czas Agnus Dei odbieraią ie dway Kanonicy kościoła y oddaią w ręce Poddyakonow Papieskich á ci maią staranie o Ich pasieniu swoich czasow strzyżenia. DanKolaDyk II, 325-326. Tenże Papież SS Agnieszki y Emerencyany Relikwie w Urnie srebrney złożył, kleynotami adornowáney y misterną robotą. ChmielAteny II 157. Pożyczyłem rzędu i kulbaki u Łaźniewskiego, naówczas konkurującego o siostrę moją Jagnieszkę. MatDiar 158.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: Agnieszki S. zakonnice: Agnieszki S. Zakonnice R. 1326. ChmielAteny II 768.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MBM