W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 22.04.2013
*GRAPA I rzecz. ż
Słowniki:
SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1710
Formy: lp D. grapy; N. grapą
Etymologia: <może niem. Gerumpel 'zsypisko, piargi'>
Znaczenia:
»stromy grzbiet góry, skały lub wzgórza, urwisko«: [...] iakoz iuz mieli sie iuz budowac nadawszy im wolnosc na lat Pietnascie y obrali sobie Lutrzi ktorzy byli Kierchow pod Stanikiem Poddanym IMX Proboscza Zywieczkiego po koniec Pola Panskiego pod Grapą gdzie kielku tam pogrzebiono lec potym zaniedbali tego [...]. KomonDziej 136v. Tegoz Roku Dnia 16 Kwietnia Mathias Tuszynski Miesczanin Zywiecki, a niegdy Ławnik, y Slosarz Vmarł. Ktory odKazał Kosciołowi Zywieczkiemu Złotych Dwa co rocznie oddawac, z Grapy swoiey, ktora pod Gorą zostaie, pod Kosciołkiem Przemienienia Pańskiego na Msze Swiete Wiecznemi Czaszy. KomonDziej 200.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WMW TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 18.09.2012
GRAPA II rzecz. ż
Słowniki:
SW notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1706
Formy: lp M. grapa; ~ lm D. grapów
Etymologia: <niem. Grapen>
Znaczenia:
»żelazne naczynie na trzech nogach, przeznaczone do gotowania; tu także rodzaj beczki do przyrządzania ługu«: 1 woworek do wody, wazy fontuw 7 1/2, 1 grapa na zęlaznych noszkach podługowata. SzumInw 49. 2 britwanny więlkię 2-woie częgow, 1 szufla do ognia, ięden wylk, co na niem grapa stoiey, 1 co się na nym wszpira od pieczeny. SzumInw 52. Grapow Zelaznych pięc cztery powięk[s]ze a iedna mnieysza. InwBagnPolPom VII 184. Grapa o iednym ryzowym węborku Zuławskim iedna. InwBagnPolPom VII 197.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz *GRAP.
Autor: WM