W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2012
NIEWIADOMO przysł.
Słowniki:
SStppod: wiadomy, T, SW, SJPpod: wiadomo notują
SXVI, Kn, L, SWil nie notują
Formy: niewiadomo
Znaczenia:
»nieznanym sposobem«: Niewiadomo, adv. unbekannter Weise. d'une manière inconnuë. T III 1046.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
NIEWIADOMO
w funkcji predykatywnej
Formy:
Znaczenia:
»jest nieznane«: Wprzod/ komu niewiádomo/ to wiedzieć przystoi; Przecz tu ná dwie personie Biskupstwo się dwoi: Y Annasz się biskupem y Káiphasz zowie; A w jedney być Infule nie mogą dwie głowie. RożAPam 23. Między sámemi Zołnierzámi/ ábo też Zołnierzow Dzierżawcámi wielkie zwády/ kiedy się chorągwie w ciągnieniu zeydą/ ábo dwiemá ná iednęż Włość ássygnácyą dádzą/ álbo też dokąd ktora Włość należy/ y komu stácyą składáć ma/ niewiádomo/ to ztąd wielkie disordines powstáwaią. FredKon 87.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

Patrz niewiadomie, niewiadomy, niewiadom, wiadomie, wiadomo, wiadomy, wiadom.
Autorka: RB