ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2015
NIEDOSPAĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy: bezok. niedospać
Znaczenia:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Niédospáć trzébá/ kto chcé dostáć (ábo/ dość mieć) chlébá. KnAd 577.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: