W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 19.02.2020
ZADOŚĆ przysł.
Warianty fonetyczne: ZADOŚĆ, ZADOJŚĆ
Słowniki:
SXVI (zadość; korpus), L (zadość; bez cytatu), SWil (zadość), SW (zadość), SJP (zadość) notują
SStp, Kn, T nie notują
Formy: zadość // zadojść
Znaczenia:
»wystarczająco dużo«
Związki frazeologiczne: zadość czynić czemuś (sz. zm.) »stosować się do czegoś«: [...] ue uszytkim Ia chcę dotrzymywać kontraktowi y Intercyzy dawney nullá reservata Salvae et clausulae trzymam się y Summę na terminie designowanym Staramsię czyniąc Zadość Woli y rozkazowi ImCi Dobrodzieia. SapADiar 31. Tegoż byłem u ImPana Ienerala Altireryi, radziłem aby wysłać Działa zadość Czyniąc Ordynansowi Xięcia, przodem [wysławszy] daiąc znać że idą. SapADiar 125. ◆ przen. zadość czynić czemuś »zaspokajać potrzeby, zadowalać«: Nędzny wiesniak, chatkę ma ukleconą, iák ná sikorke klátkę, y to dziur w niy około pełno; tam gościem práwie w Domu, bo czyli mu swoiey roli zádosyć czynić, czyli záciąg codzienny Pánu odprawić [...]. GarczAnat 43. ◆ zadość uczynić »dać zadośćuczynienie«: Odebrałem list od JP Dunina Referendarza koronnego ktory uprasza abym podług assekuracyi swoiey za S.P. Matkę D[o]b[ro]dz[iej]kę moią zadoysc uczynił poniewaz kilka terminow iest uchybionych. SapANot 276. ◆ zadość uczynić czemuś »wypełnić obowiązki, zastosować się do prawa«: Tegoz przyznali sobie quitacie Maydeburgij przedemną nasądach ImPGodaczewski z ImPBuryczewskim ktorym Ichmsciom Papiery konkredytowane za ręce oddałem Gdyz y ImPBuryczewski za dość uczynił oddał Chłopow podług obligacij swoiey eo Instanti [...]. SapADiar 64. [...] chcemy się dzielic Zalem zadosc oraz uczynic powinnosci Chrzescianskiey chcąc nawiedzic ciało S.P.ImP[ana] Oginskiego Mar. Kowienskiego [...]. SapADiar 86. ◆ zadość uczynić czemuś »zaspokoić«: [...] nazad jadąc z Rzymu dopiął przecię Fonseca swéj rzeczy, zajechawszy drogę królewicowi do Florencyi namówił go, że w pałacu kardynalskim stał i aż zadość próżności jego uczynił, jako się to niżéj powie. PacOb 115. Jakozby chętnie rad Vczynił requizycyi moiey Zadość gdyby konserwował Summy Znaczne przysobie ale ze Kapitały na Bankach Vlokowane, Zaczym im prosibilitate Vsługi swoiey Znaydzie się. SapADiar 68. [Ojciec] moiey pretensyi według zapisow przyznanych respektem wypłacenia posagu Siestrze moiey IEymPani Star. Luboszańskiey zadość uczynić niechciał [...]. SapADiar 155. W tymże Interessie pisałem y do ImPana Strutynskiego, aby nieczyniąc dalszey procrastinacyi chciał Zadość uczynić pretensyi ImPana kasztelanica. SapADiar 167.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz zadosyć.
Autorka: RB