W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2012
PALMOWY przym.
Słowniki:
notują
Formy: lp M. m palmowy; ż palmowa; n palmowe; D. n palmowego; B. n palmowe; N. ż palmową; n palmowym; Ms. ż palmowej; lm D. palmowych; C. palmowym; B. nmos palmowe
Znaczenia:
»właściwy dla drzewa palmy, zrobiony a. pochodzący z tego drzewa«: Daktylowa kostka w wysokie palmowe drzewo się obraca. SaadiOtwSGul 2. Wszysczy obywatele Miasta Zydowskiego Palmowem drzewem zdobią ulice. KodKon 48. Pistoletow para wpalmowey oprawie, olstra donich aksamitne zielone z fetocią złotą. PiasRel 49v. Zwyciężcy, wracáiący się z wygránych bitew do Rzymu, w wieńce palmowe też byli przybierani. OvOtwWPrzem 394. Palmatka szkolna/ Ferula palmaris v. Patyczka Palmowy/ Palmeus, Palmaris. SzyrDict 282. Iáko u nas kosze plotą z złotowierzby/ ták w támtych kráiách z gáłęzi pálmowych; a zwyczay to od wiekow/ pálmę zwycięzcom kłáść na głowę y ręku nosić. StarKaz 620. Potym Pontificaliter ubrány Gwárdyan z roszczką palmową wsiáda ná oślicę. ChmielAteny II 556. PALMOWE Drzewo [...] Iest Płci dwoiákiey Sámiec y Samicá, Ktora nie rodzi, ieżeli in vicinia nie ma Samcá. W Egypcie ták ie sadzą, áżeby wiátr od Sámcow wiał y piasek rzucał ná Samicę. ChmielAteny1755 I 541-542. LASY Afrykańskie pełne Palmowego Drzewá, ktore rodzą Dáktyle pokarm obfity ordynáryiny dla támecznych Obywátelow, a dla nas kupiony. ChmielAteny1755 I 640. Podobne włosy iego gáłąskom pálmowym. BirkNiedz 19. Gáłązká iednák byłá pálmowa w owoc czarny záwiązána/ / ktory iáko tryumf iáki niosłá ná sobie. BirkNiedz 20.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK