ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2019
MILCZENIE rzecz. n
Słowniki:
notują
Formy: lp M. milczenie; D. milczenia; N. milczeniem; Ms. milczeniu
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiDruga [czarownica] imieniem Wálipurgis/ w zádziáływániu milczenia przez czáry bárzo doświádczona/ ktora insze białegłowy uczyłá/ iáko tákowe milczenie uwárzywszy w piecu chłopiątko pierworodne spráwowáć miáły. SpInZąbMłot 48. Burmistrz [...] przy obeczności rádziec y pisárzá łáziebniczkę kazał dáć ná probę/ y choć pewnie miáłá przy sobie czáry/ ktore milczenie spráwuią/ [...] o niewinności swoiey powiedáłá. SpInZąbMłot 161. Milczenie Ujdzie czasem za mądre i baczne mówienie. SaadiOtwSGul 210. Jeśli masz co rzec głupie, milcz, bowiem milczenie Ujdzie czasem za mądre i baczne mówienie. SaadiOtwSGul 210. Dowiaduje się u niej [Niezgody] archanioł, którędy Iść ma szukać Milczenia, żeby nie wpadł w błędy. ArKochOrl I, 317. Niewiástá niech się uczy w milczeniu ze wszelkim poddáństwem. Bo niewieście nie pozwalam uczyć/ áni władze mieć nád mężem; ále áby byłá w milczeniu. BG 1Tm 2, 11-12. KAżda rzecz ma swoj czás/ y każde przedsięwzięcie ma swój czás pod niebem. Jest czás rodzenia y czás umieránia: czás sádzenia/ y czás wycinánia te[go] co sádzono. Czás zábijánia/ y czás leczenia: czás rozwalánia/ y czás budowánia. Czás płaczu/ y czás śmiechu: czás smętka/ y czás skakánia. Czás rozrzucánia kámieni/ y czás zbieránia kámieni: czás obłapiánia/ y czás oddalenia się od obłapiánia. Czás szukánia/ y czás stracenia: czás chowánia/ y czás odrzucenia. Czás rozdzieránia/ y czás zszywánia: czás milczenia/ y czás mówienia. Czás miłowánia/ y czás nienawidzenia: czás wojny/ y czás pokoju. BG Koh 3,1-8. A on mąż zdumiewał się nád nią/ uważájąc z milczeniem/ jesli mu Pan zdárzył drogę jego czyli nie? BG Rdz 24, 21. Albowiem ták mowi pánujący PAN/ Swięty Izráelski: Jesli się náwrocicie y uspokoicie się/ záchowáni będziecie: w milczeniu y w nádziei będzie moc wászá: ále nie chcecie. BG Iz 30, 15. By mi był PAn nie przybył ná pomoc/ máłoby byłá nie mieszkáłá duszá mojá w milczeniu. BG Ps 94, 17. Umárli nie będą chwalili PAná: ani kto z tych co zstępują do miejsca milczenia. BG Ps 115,117. Ruminowáć będę post 40dniowy y pokutę Páná CHrystusową z bestiámi ná puszczy; y wezmę ná siebie osobę pokutuiącego/ y oraz pomyślać będę/ o godnych owocach pokuty świętey/ iáko pokutowáł Zbawiciel nasz/ náteyże puszczy osobliwie 40. Dni przez post modły y milczenie. BanHist 101-102. Ach, nie daj tego, Boże! Ta miłość, zdrajczyni, cnoty mojej milczeniem gnuśnym nie obwini. CorMorszACyd 48. Tam przy milczeniu jak już smacznie jemy, Na obyczaje i wstyd ich patrzymy, Który po twarzach kiedy im przechodził, na kształt szarłatu romieniec wywodził Farbując wstydu panieńskiego lice I na wskroś prawie przechodząc źrzenice, Które opuściwszy spokojnie trzymały, Że nigdzie spojrzeć i mrugnąć nie śmiały. BorzNaw 88. A jako Etna tak olbrzyma dusi, Że z lekka w górę rzygać musi, Tak ja, ujęty strachem i baczeniem, Niewytrzymanym jęczę pod milczeniem. MorszAUtwKuk 238. Posyłam Przyiácioł do Wárszáwy dla błagánia, aby nic nie zbyło wemnie winney uniżoności. y żeby zá hárdość iáką milczenie moie poczytáne, nie uczyniło rozruchow publicznych. LubJMan 38. Dáley szerzyć y rozwodzić z piorem poniecham, ábym ták w milczeniu, dostáteczniey wysłowić zdołał Domu Twego Iáśnie Wielmożny M. Dobrodzieiu niewysłowionego godności, [...]. HaurEk IV nnr. Nie mogę na koniec zagrześć i pominąć milczeniem godnych Subjecta Sług. W K. Mości/ Ministerii mei w Kancelaryey/ w Asesoryey/ na Komisyach/ Poselstwach/ i rożnych funkcyach adjutores. PisMów II 396. Którą sprawę jeżeliby ktora strona wszczęła, ile że już powtórni raz wznawiają niektóre punkta, sąd zakłada winy, ile na niemożnych [dać?] piniędzy, ale rózgami plag sto i pokutę w kościele krzyżem leżenia i milczenie wieczne nakazuje. KsJaz 120. Nim budelnik przedzwoni skoro ogien przyniesię wewszelkim milczeniu umyją się y uczeszą. RegułyNow 3v. Cięszkości swoiey Serce niezatai Lubo do czasu obwinie milczeniem W tym affektuie, w czym się przyzwyczai, Niechay to będzie z biedą z utrapieniem. ChrośJóz1745 M3. Milczenie, das Schweigen. le silence. § milczenie zachować; te rzeczy są w głębokim zagrzebione milczeniu; milczenie młodemu jest ozdobą. T III 833. milczenie głupiego uda za mądrego. die Unwissenheit T III 833. Nuż teras Niemcy [...] sobie wszystkę práwie chlubę światá gwałtem przypisuią [...] Toż y insze Narody czynią milczeniem nászym ochwacone [...]. DembWyw 8.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MM