Data ostatniej modyfikacji: 30.06.2020
GRODETUROWY przym.
Warianty fonetyczne: GRODETUROWY, GRODETOROWY, *GRODYTUROWY
Słowniki:
L (grodeturowy; bez cyt.), SW (grodyturowy), SJP (gredyturowy, grodeturowy) notują
SStp, SXVI, Kn, T, SWil nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy: lp M. m grodeturowy // grodetorowy; ż grodeturowa // grodetorowa // grodyturowa; N. m grodetorowym; Ms. m grodetorowym; lm M. nmos grodeturowe; D. grodetorowych
Znaczenia:
»wykonany z grodeturu«: Suknie białe Grodeturowe wyrabiane [...] 100. ArchRadziw 1638 158, 1. Suknie Zołte Grodeturowe z Camponeczką [...] 80. ArchRadziw 1638 158, 1. Iupka Zielona grodyturowa w kostkę pieskami białemi podszyta [...]. ArchRadziw 1638 353, 1. Spodnic Siarczystych Grodetorowych [...] 2. ArchRadziw 1638 353, 3. Król zaś nasz był w szarym kontuszu grodetorowym, siedział na płowym koniu, którego zwano Pałłasz. DyakDiar 60. Kamizelka grodeturowa, niebieska, z kompanką srebrną, No 1. J.P. Rayskiemu. SzkółRzewGęb 215. Płaszcz szary, grodeturowy, z galonem złotym, kunami podszyty, No 1. SzkółRzewGęb 215. Kamizelka różowa, grodeturowa, z galonem srebrnym. SzkółRzewGęb 218. Płaszcz szary, grodetorowy, kunami podszyty. SzkółRzewGęb 218. Żupan niebieski, grodeturowy 1 [.] SzkółRzewGęb 219. Żupan zielony, grodeturowy 1 [.] SzkółRzewGęb 219. Żupan amarant, grodeturowy 1 [.] SzkółRzewGęb 219. Kontusz grodeturowy, niebieski, pupkami sobolemi podszyty No 1 [.] SzkółRzewGęb 220. Kontusz grodeturowy, niebieski, mieniony, półjedwabny, letni No 1 [.] SzkółRzewGęb 220. Żupan grodeturowy, amarant No 1 [.] SzkółRzewGęb 220. Żupan różowy, grodetorowy. SzkółRzewGęb 222. Kontusz grodetorowy, zielony. SzkółRzewGęb 223. Kontusz grodeturowy, niebieski, pupkami sobolemi podszyty No 1 [.] SzkółRzewGęb 224. Kontusz grodeturowy, niebieski, mieniony, letni No 1 [.] SzkółRzewGęb 224. Żupan grodeturowy, amarant No 1 [.] SzkółRzewGęb 224. Spódnica czarna, grodeturowa i rękawy do niej takież i Mantolecik ponso, perski, z rękawami, fijałkową felpą podszyty. WypARzewGęb 227. Spódniczka spodnia, biała, grodetorowa, złotem haftowana. WypARzewGęb 227. Do niej [rogówki] spódniczka spodnia, biała, grodetorowa, jedwabiami i srebrem haftowana. WypARzewGęb 227. Rogówka grodetorowa, inkarnat, z galonem srebrnym do niej. WypARzewGęb 227. Spódniczka spodnia, grodetorowa, biała, z kąpanką srebrną. WypARzewGęb 227. Spódnica bez rogówki, biała, grodetorowa, wyrabiana srebrem, do niej kamizelka biała, z parmanami srebrnemi. WypARzewGęb 227. Kontusz różowy, grodetorowy, gronostajami centkowanemi podszyty. WypARzewGęb 227. Sznurówka błękitna, grodetorowa. WypARzewGęb 227. Krzeseł z poręczami, jedno pisią granatową wybite, rozkładane; drugie suknem zielonym, na walcu obracające się; trzecie z materacykiem grodetorowym, starym, podługowato kręcone; czwarte krzyżową robotą wybite, No 4. ZamLaszGęb 44. Spódnica grodeturowa, czarna, do niej kamizelka kanelowa, biała. WypKRzewGęb 234. Spódnica grodeturowa, szafirowa, aftowana, spodnia. WypKRzewGęb 234. Spódnica grodeturowa, fijałkowa, letnia, spodnia. WypKRzewGęb 234.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM