ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 28.08.2018
*INSTYGOWAĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy: cz. ter. lp 3. os. instyguje
Znaczenia:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Sąd niésłuszny gdzie sam sędzia instiguié. KnAd 1020.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: