W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 12.11.2019
NIEMIŁOŚĆ rzecz. ż
Słowniki:
SStp, SXVI, SW, SJP notują
Kn, T, L, SWil nie notują
Formy: lp M. niemiłość; D. niemiłości; C. niemiłości; B. niemiłość; N. niemiłością; Ms. niemiłości; ~ lm M. niemiłości
Znaczenia:
»brak miłości; niechęć wobec kogoś«: A wykorzeń wszytkie żądze, któreby mię od służby Twej odwodziły i postępki któremibym bliźniemu do wzgorszenia albo niemiłości przyczynę dawał. NiemPam 257. [...] ochraniajcie mię w tych mych ciężkich kłopotach, które na mię Pan Bóg nawalił, nie pokazując mi takiej niemiłości swej, na którą wiera nie zarabiam [...]. ChodKor 60. Próżno je żyje i w liczbę prowadzi, kto niemiłości dopuści się winy i nie dla Boga życie chce mieć stałe [...]. WieszczArchGur 62. [...] niektore chorągwie Usarskie y Kozackie ledwo nie w tyle za obozem stawiano [...] iako się Hetmanowi zdało. Co ze się przeciwko słusznosci działo było o to szemranie y niemiłosci rosły przeciw Hetmanowi stanu szlacheckiego. NarArch 103. [...] u nas niezgodą niemiłoscią y nikczemną niedbałoscią wolą ginąc nisz czuc o sobie [...]. NarArch 149. Gdzie żeby skutek nástąpić miał, żeby to szczegulney Seymu tego niezgodzie, niemiłości ku nam IchMościów Pánow Koronnych, y ostátniey Wielkiego Księstwa Litewskiego potrzebie przypisano było, wszytkich tey spráwy teraz y nápotym będącego wieku słusznych Sędziow wzywamy y prosiemy. LubJMan 119. Jeżelim zasłużył na tę niełaskę i niemiłość, niechaj cierpię; a widzę jeszcze, że się Wć moje serce urażasz, gdy o tym piszę. SobJListy 222. [Florydan] skoro się w swej dawnej stancyjej rozgości, Puścił cugle żalowi [...]. Tu ojcowska niemiłość wskroś serce przebada, Tu tak straszna Gardowa przeciw niemu zdrada [...]. PotPis 286. BOG mu [strusiowi] ubliżył mądrości, Dla iego ku swym dzieciom nie miłości [...]. ChrośJob 155. W cudzołóstwie rodzi się syn niepewny ojcu, w synu pewna niemiłość, w niemiłości wzgarda i nieuszanowanie [...]. MałpaCzłow 219. Postąpiłá z swoiemi Krolami ta Rzeczpospolita iáko mądra y miłuiąca Mátka z ukochanym dziecięciem, ktore gdy przez pierzchliwość obaczywszy noż, lubo żelazko iákie, naprze się go do igraszki dziecięcey, nie z żadney nie miłości czyni Rodzicielká, że onego nie bespiecznego umyka dziecięciu żelazka [...]. DanOstSwada I, 13.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz miłość.
Autorka: RB