ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 16.02.2015
NIEFORTUNA rzecz. ż
Słowniki:
SStp (niefortuna), SXVI (niefortuna, niefortona), L (; pod: fortuna; XVI-XVII), SW (niefortuna), SJP (niefortuna) notują
Kn, T, SWil nie notują
Formy: lp M. niefortuna; D. niefortuny; C. niefortunie; B. niefortunę; N. niefortuną; Ms. niefortunie; W. niefortuno; ~ lm D. niefortun; B. niefortuny
Znaczenia:
»zły los, nieszczęście, nieszczęśliwy przypadek«: [Marganor] Wszystkich niefortun życzy naszemu stanowi [...]. ArKochOrlCz III 138. Przi tak żałosnei niefortunie moiei, postradaniu niemal wszistkich rzeczy przi sobie wdrodze maiących, osobliwe sczęscie było, zem prziiachawszy beł wgospodzie, a skoro ieno blisnoł ogien [...] zaraz wszistkich rzeczy odzałowawszy ratowałem małzonke [...]. VorLetSkarb 64. 18 Praezentis Postrzeliłem Konia Siwo Iabłkowitego Przes niefortune Panu Konstantemu Zaleskiemu [...]. PoczOdlPam 12. [...] wielka to accedit widziemy niefortuná, gdy w ogniách práwie ieszcze nieugászonych zostáiąc, y od obcych niebespieczeństw niewolni będąc, w ciężkie y szkodliwe pownętrzne wpadamy diffidencye. LubJMan 105. O iakosz często Człowiek wswoiey radzie błądzi Iakosz często swe szczęscie niefortuną sądzi [...]. PotWoj 127. Gdym już tedy wnurzona w takie niefortuny, na cóż mię namawiają na wesołe struny? HugLacPrag 123. [...] co záś po odchodzie Twym z nami będzie, w nászym Indiyskim Národzie, Y ktora niefortuná w tym ná nas przypádnie? DamKuligKról 274. Pompeyska jazda ku swey niefortunie Obiema skrzydły, w pola się wysunie. LucChrośPhar 224. [O samobójstwie Katona] on rozszedszy z swym się propozytem, Związane ręce niefortunie podał [...]. ChrośKon 248. Więcej utrapiony człowiek na niefortunę moję nie mam co wyrazić do diariusza mego. SarPam 286. Czemu się srożysz, niefortuno moja, Nade mną i w sercu prawie u podwoja Żółć mi zakładasz, aż strapiona muszę Znędzoną bolem karmić żalem duszę. ZbierDrużWir I 152-153. Y ty ktoszkolwiek iesteś, coś bezbożnym żelazem synowską przeciwko Matce uzbroił rękę [...] Staniesz się sam niefortuny swoiey architektem. DanOstSwada V, 4.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Záwieruchá dobrego Zeglarzá/ niefortuná dobry kázdego pokázuie rozum. DobrGram 424.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz fortuna.
Autorka: RB