ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2022
WĘGIERSKI przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1654-1676
Formy: lp D. m węgierskiego; ż węgierskiej; N. ż węgierską; lm D. węgierskich; B. nmos węgierskie
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiPrzyszedszy do mnie Zośka do gospody I użyczywszy wszelakiej wygody, Gdy rano myślę i uważam wiele, Jak jej odwdzięczyć — czy jej dać manele, Czy karkanaczek, czy atłasu z sztuki, Czy sznurek pereł, czy węgierskie kruki — Ona się u mej szyje uwiesiwszy, Przez afekt ku mnie nad wszytkich życzliwszy, Przez swą uczynność i przez przyjaźń naszę Poczęła prosić — o gorzałki flaszę. MorszAUtwKuk 80. Póki na jednej, polska z węgierską, korony Głowie były, tam też stół i winny, i słony — Rzecze król — ale teraz, skoro się rozporą, Wino kupują, samę sól Polacy biorą. PotFrasz1Kuk II 205. Zawisza Skurozwęcki, biskup krakowski [...] Ten, Anno Domini 1381, za panowania Ludwika, króla polskiego i węgierskiego, na sejmie złożonym w Budzyniu w Węgrzech [...] trzymał rządy całéj Polski od króla postanowione... ZawiszaPam 2. JADWIGA sprowadzona do Krakowa R. 1384. w Dźień S. Jadwigi, koronowana przez Bodzantę Arcybiskupa Gnieznieńskiego, przy zgromadzeniu Rzeczypospolitey i Panów Węgierskich, i Rząd jey dotąd oddany aż by jey był Mąż dobrany. ŁubHist 46. ...Kromer dodaje, że Kaźimierz zagniewany przećiw Władysławowi o niedopuszczenie Jana Alberta do korony Węgierskiey Testamentem go zgl[?]zował od Dźiedźictwa korony Polskiey Roku 1492. ŁubHist 59.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: baczmagi węgierskie »BACZMAGA, BACZMAG«:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: baryła węgierska: Báryłá Węgierska: Gárncy 74. SolGeom III 135. Baryła ma 24 garcy baryła węgierska ma 74 garcy temi czasy zaś 65 garcy. T III 26. Báryłá Węgierska - 24 gárncy Krák. GorAryt 72. ▲ chodzić z węgierska: Włoch Dolabela [...] starą modę Slachty y Miescząn wyraził iako przed tym tu chodzono po prostu nie co z Wegierska w Deliykach z krotkiemi rekawami. KomonDziej 139v. ▲ mila węgierska: Mil zwyczaynych Polskich ieden gradus zábieraiących – 15. Czyni Niemieckich – 15. [mil] Węgierskich – 12. Szwedzkich y Duńskich – 12. Norweskich – 10. Swaycarskich y Bawarskich – 13. Francuskich – 20. Włoskich – 60. Hiszpańskich y Portugalskich – 18. Moskiewskich Wierstow – 90. BystrzInfRóżn Z2v. WĘGRY rachuią przez mile: wchodzi w 1 gradus mil Węgierskich 13 i ½ SzybAtlas 287. ▲ węgierska beczka: Węgierska beczka ma barył 3. T III 31.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Węgrowie szabeltasy swe pogubić mieli, na dawnym fundując się przysłowiu: babi taniec, węgierska wojna niedługo trwać zwykła. JemPam 250.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
PO WĘGIERSKU
w funkcji przysłówka
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiBo ieśliż w Woźnikách co im ná czás przywiązuią/ y po Węgierzku zakrywáią Szyię/ iuż sie im nakrywáią. PienHip 18.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK