Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2014
SYTNOŚĆ rzecz. ż
Słowniki:
SStp, L (XVI), SWil, SW, SJP notują
SXVI, Kn, T nie notują
Formy: lp M. sytność; B. sytność
Znaczenia:
»uczucie zaspokojenia głodu«: [Jęczmienny chleb] w żołądku [...] długo lezy. Czego tákim ludziom potrzebá áby mieli sytność y posilenie ciáłu. SyrZiel 983. Satietas Sytnoscz. SłowPolŁac II, 124. Sytnoscz Sacietas. SłowPolŁac III, 82.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz syt I, dosyt, sytość, nasycenie.
Autorka: RB