Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2014
SYCIĆ czas. ndk
Słowniki:
SStp, SXVI (indeks), Kn, T, L (XVII-XVIII), SWil, SW, SJP notują
Formy: bezok. sycić; ~ cz. ter. lp 1. os. sycę; 3. os. syci; ~ cz. prze. lp m 1. os. syciłem; lm mos 3. os. sycili; ~ im. wsp. sycąc
Znaczenia:
1. »dając komuś jeść, zaspokajać jego głód«:
Rekcja: kogo, co
Láczwo w niedbálstwie pod Dyabłá chorągiew Chołdowáć zgubie/ sycąc brzuch iák stągiew W głádkiey roskoszy. JurkPieś C. Sättigen sycić/ ich sättige sycę. KellGram 169. Nasycam, sycę, ich sättige. BierSłowa 75.
2.przen. »zaspokajać czyjeś potrzeby lub pragnienia«:
Rekcja: kogo, co
Pięć pánien piąci smysłow vciechy trzymáią/ A káżdey z inszey miáry smáku przydawáią: PIERWSZA oczy w białey płci śliczney cerze pásie/ Y wzrok w ozdobnych rzeczách syci [...]. MorszHRoz A2. Iusz Tyran Tryumphował: iusz wspanialey stąpał By go nie wstyd radby się w oney krwi y kąpał Syci Serce y oczy niewstydliwe pasie [...]. PotWoj 66. Albowiem Woyska dziwnie miał [Brutus] ozdobne, W zbroie w szyszaki od srebra do złota, I te im były za bodzce osobne, Do fortun, oraz obrony żywota; Ztąd w nich odwagi na wszytko sposobne, Ztąd utrzymania, kto co miał, ochota; Kiedy się iedni dla sławy zdobili, Drudzy tym swoie łakomstwo sycili. ChrośKon 250.
3. »sporządzać miód pitny w procesie, którego jednym z elementów jest gotowanie miodu pszczelego z wodą«:
Rekcja: co
Sycę miód/ wárzę. [...] Coquo hydromeli. Conficere mel [...] spuszczam/ tłoczę/ przépuszczam miód/ ábo robię miód/ ále nié pity. Confectura mellis [...] Przépuszczánie/ miodu tłoczęnie. Kn 1093. Sycę miod Coquo hydromeli, mulsum. Miesiu midu. SzyrDict 430. Dzień chmurny, zimny. Wszytek dzień syciłem. ChrapDiar I 175. W Swięta też Chrześciańskie w winnicy gorzałki kurzyć, piwa warzyć, miodu sycić, drew wozić, rąbać, tłoki sobię naymować, niech nie waży się [arendarz] pod wielką karą. ChmielAteny III 364. W Marcu go [miód pitny] naylepiey sycić, y to z miodu czystego, nie z zmarlić. ChmielAteny III 425. Sycę miod, ich mache Med. BierSłowa 244. Sycę miod [...] 1) säumen den Honig, solchen über dem Feuer vom Wachs absondern. 2) Meth brauen. 1) épurer le miel, le séparer de la cire. 2) brasser de l'hidromel. T III 2224.
# Użycia metajęzykowe: # Vocabula Polonica obsoleta, barbara, & inusitata [...] Swowolność Sycę Sytek WojnaInst 148-154
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
SYCONY
im. przym. bier.
Formy: odmiana złożona lp M. m sycony; D. m syconego
Znaczenia:
»o miodzie pitnym: sporządzany w procesie, którego jednym z elementów jest gotowanie miodu pszczelego z wodą«: Miodu słodkiego napij się w domu syconego. JeżEk(L) D3. Wystałe piwo domowej roboty, I to więc doda gościowi ochoty. Jeśli też można lepszego rodzaju, Albo z Tokaju Lub w domu jaki sycony miod stary, Przyjemne pczołek pracowitych dary [...]. MorszZWierszeWir I 352.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

Patrz nasycać, nasycać się, nasycić, nasycić się, *rozsycić, sycić się, *usycić.
Autorka: RB