Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2014
NIENASYCENIE I rzecz. n
Słowniki:
Kn, T, SWpod: nienasyt, SJP notują
SStp, SXVI, L, SWil nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy: lp M. nienasycenie; Ms. nienasyceniu
Znaczenia:
1. »uczucie niezaspokojenia jakichś potrzeb lub pragnień«: Niénasycęnie/ Nomen Niénásyt. Insatietas [...] Insatiabilitas [...] v. Apétyt 4. Kn 508. Nienasycęnie/ Insaciabilitas, addephagia. Nesotus, nepasotinamas. SzyrDict 206. Kazanie wtore. O nienásyceniu chciwości ludzkiey. StarKaz 407. [...] Zoná iego [człowieka łakomego] náimie Nienasycenie/ rzecze do mężá: á coż to będzie/ byś y dziesięć nábył máiętności? ktore względem moiey potrzeby/ zá nic nie będą [...]. BanHist 18. INSATIABLEMENT [...] NIENASYCENIE bez sytu DanKolaDyk II, 162. nienasycenie, insaciabilite KulUszDyk 88. Nienasycenie, nienasyt. Unersättlichkeit. insaciabilité. T III 994.
2.med. »chorobliwe uczucie głodu«: BOULIMIE [...] terme de médicine (Maladie qui cause un appétit desordonné) [...] BULIMIA apetyt zbytni łaknienie nienasycenie chorobą. DanKolaDyk I, 219.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz nasycenie, nienasyt.
Autorka: RBData ostatniej modyfikacji: 01.12.2014
NIENASYCENIE II przysł.
Słowniki:
SXVI, Kn, T, SW, SJP notują
SStp, L, SWil nie notują
Formy: nienasycenie
Znaczenia:
»nie mogąc zaspokoić jakichś potrzeb lub pragnień«: Niénásycenié/ aduerb. Insaturabiliter [...] Insatiabiliter [...]. Kn 508. Nienasycenie/ Insatiabiliter, insaturabiliter. Nepasotintay. SzyrDict 206. Nad wieczorem zaś byłem u JWJM ksiądza arcybiskupa, rewizytując go powtórnie, gdzie jako głowie metropolii tutejszej moją skłoniwszy, dystingwowanie zbawiennych [...] nasłuchałem się nienasycenie sentimentów [...]. RadziwHDiar 101. Nienasycenie, adv. unersättlicher Weise. d'une maniére insatiable; insatiablement. T III 994.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: RB