Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2014
NIENASYT rzecz. m
Słowniki:
Knpod: nienasycenie, Tpod: nienasycenie, SW notują
SStp, SXVI, L, SWil, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621
Formy: lp M. nienasyt; B. uż. nżyw. nienasyt
Znaczenia:
»uczucie niezaspokojenia jakichś potrzeb lub pragnień«: Niénasycęnie/ Nomen Niénásyt. Insatietas [...] Insatiabilitas [...] v. Apétyt 4. Kn 508. Sercá butą niechcę puszyć/ Ani troską ciáłá suszyć; Niechay się nią ten morduie/ Co nienasyt w ządzách czuie. GawDworz 28. Nienasycenie, nienasyt. Unersättlichkeit. insaciabilité. T III 994.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz nienasycenie I.
Autorka: RB