Data ostatniej modyfikacji: 19.09.2019
FLEGMISKO rzecz. n
Słowniki:
L (XVII), SWil, SW notują
SStp, SXVI, Kn, T, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1617
Formy: lp M. flegmisko; D. flegmiska
Znaczenia:
ekspr. »wszelka nieczystość organizmu o konsystencji wodnistej lub zgęszczonego śluzu, jak np. smarki, plwocina«: Ná przykład/ wezmie górę ábo sámo ciepło/ ábo też cholerá/ ktora iest gorąca y sucha; pewna rzecz iesli się znieci oná gorącość wewnątrz przy siłách/ prędko też zaymie się gorączká: a iesliż w pádnie do iakiey częsci ciáłá/ bądź zwierzchu/ bądź też wewnątrz/ rodzą się roźe [!]: ábo też iesli w mozg/ szaleństwá/ bole głowy cięszkie y ostre/ y iákoby kłocie y rozdzieránie czyniące. ták że iesli przewycięży zimno/ y pocznie gásić ciepło przyrodzone: álić wnet národzi się phlegmiská plugáwego nie máło; z kąd potym iesliż wątrobá oziębnieie/ puchliná: ieśliż mozg; álić páráliże/ cierpienie ábo ręki/ ábo nog [...]. SykstCiepl 138. Tász wodá kiedy wielitách náyduie się/ abo phlegmisko iákie grube/ ná kształt Skłá rospuszczonego/ iáko więc w kolkách bywa/ gdy w ielitách tákie rospieránie náchodzi/ nie ináczey iákoby pal iáki ábo klin zábiiał/ y iednę rzecz od drugiey rozdzierał y rozbiiał: tákowym bolom/ tá wodá bądź to przez krysterę/ iáko też y przez vstá bárzo może bydź pomocna. SykstCiepl 144. Zgadzaią się ná to Doktorowie w práwiech biegli/ pisząc o tych zbrodniách/ że często tákie niewiásty diabeł oszukiwa/ lubo gdy dobrowolnie zasną twardo/ záczym diabeł máiąc moc ná nich/ ták im fantázią/ ktorą zową imaginatiuam, mocno omomi [!]/ y wyrázi ná niey te rzeczy/ czego ony przed záśnieniem pragnęły/ ták potężnie/ iákoby to rzeczywiście czyniły/ bankietowáły/ piły/ iádły/ á ono swoiego się brzydkiego flegmiská/ ktore z nátury pełne przez sen násycą. Ze tesz ocknąwszy się/ zá rzecz prawdziwą swoim wierniczkom abo sekretarkom chlubnie opowiádáią. WisCzar 39.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz flegma.
Autor: WM